Slovenské organizácie a iniciatívy

Tieto organizácie a iniciatívy sa na Slovensku venujú aktívnej ochrane a revitalizácii prírody, klimatickému aktivizmu, vede a klimatickému vzdelávaniu.